spreekuur89.nl

Contact

Vajaduspõhine õppetoetus < Õppetoetused ja stipendiumid

Vajaduspõhine õppetoetus Õppetoetust makstakse, et motiveerida üliõpilast täiskoormusega ja edukalt õppima ning õppekava nominaalkestusega läbima. Alates 2013/2014. õppeaastast toetab riik vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel.

Vajaduspõhine eritoetus üliõpilastele (1.-5. kursus

Ravikindlustus Õppelaen Tudengi maksesoodustused. Ravikindlustus. Üliõpilased on ravikindlustusega kindlustatud, neil on õigus saada arstiabi kõikides haigekassaga lepingu sõlminud raviasutustes, kusjuures raviteenuse eest tasub haigekassa.

Vajaduspõhine eritoetus | TTÜ IT Kolledž

Doktorantidele vajaduspõhine õppetoetus ei laiene, nemad saavad taotleda doktoranditoetust. Kuni 24-aastase tudengi perekonnaks on tema vanemad ning alaealised õed, vennad, poolõed ja -vennad ka sel juhul, kui rahvastikuregistris on tudengi elukoha aadress märgitud perekonnaliikmetest eraldi.

Organisatsioonid < Tudengielu < Tudeng < Tallinna

3. üliõpilase vajaduspõhine õppetoetus riigiportaalis on asjaomasel semestril jäetud rahuldamata põhjusel, et õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 5 1 alusel arvestatud keskmine sissetulek kuus ületab igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära (468 eurot).

Vajaduspõhine õppetoetus | TTÜ IT Kolledž

Vajaduspõhine õppetoetus Alates 2013/2014. õppeaastast toetab riik vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Alates 2016/2017. õppeaastast saavad vajaduspõhist õppetoetust taotleda ka üliõpilased, kes immatrikuleeriti enne 2013/2014. õppeaastat.

Vajaduspõhine õppetoetus - Euroakadeemia

vajaduspõhine õppetoetus ttü
Vajaduspõhine õppetoetus on üliõpilastele, kes on pärit vähemkindlustatud perekondadest ning on mõeldud kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmiseks.; Vajaduspõhise eritoetuse sihtgrupiks on üliõpilane, kes taotles riigi poolt määratavat vajaduspõhist õppetoetust, kuid ei saanud seda, kuna leibkonna sissetulek ületas sissetulekute ülempiiri.

Vajaduspõhine eritoetus < Õppetoetused ja stipendiumid

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Soodustused | TTÜ IT Kolledž

Olulisi veebilehti TTÜ veebileht IT teaduskonna veebileht Õppeinfosüsteem Tudengiinfo TTÜ veebis NB!! septembri- ja veebruarikuu jooksul Kõigil erialadel Soovitav esitada taotlus samaaegselt semestri õpingukavaga * * Vajaduspõhine õppetoetus Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemine Õppetoetuse taotluse saab esitada riigiportaalis www

Õppetoetused ja stipendiumid < Finantsinfo < Tudeng

arvasid, et vajaduspõhine õppetoetus on vajalik, toetamaks üliõpilaste toimetulekut. Samuti leiti, et see toetus annab võimaluse täiskoormusega õppida, lõpetada õpingud nominaalajaga ja pühenduda õpingutele ilma samal ajal täiskohaga töötamata. Paljud tõid ka välja, et õppetoetus aitab vältida kõrgkoolist väljalangemist.

Õppetoetused :: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

vajaduspõhine õppetoetus ttü
VAJADUSPÕHISE ERITOETUSE TAOTLEMISE JA MAKSMISE KORD EESTI INFOTEHNOLOOGIA KOLLEDŽIS. Üldsätted. Käesolev kord, mille aluseks on Õppetoetuste ja õppelaenu seadus (RT I 2003,58,387) kehtestab vajaduspõhise eritoetuse taotlemise tingimused ja korra Eesti Infotehnoloogia Kolledžis (edaspidi IT Kolledž).. Vajaduspõhine eritoetus on rahaline toetus, mida makstakse …

Õppetoetused ja stipendiumid < Tudeng < Eesti

Vajaduspõhine õppetoetus on mõeldud vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengite abistamiseks kõrghariduse omandamise ajal. Sellega toetatakse üliõpilase edukaid õpinguid ja õppekava läbimist nominaalkestusega. Vajaduspõhise õppetoetuse taotlus tuleb esitada nii sügis- kui ka kevadsemestril.

Vajaduspõhine õppetoetus ja selle mõju kõrgkooliõpingutele

TTÜ Spordiklubi liikmemaksule lisandub tenniseväljaku kollektiivi liitumistasu, mille suurus sõltub eelkõige väljaku inventari hetkeseisust ja koos SK tennisesektsiooni liikmemaksuga jääb TTÜ toetuse korral savi-liiva ostmiseks kõik kokku 30 € piiresse, mille eest saab kasutada väljakut terve hooaja (mai algusest kuni oktoobri

Õppeteenused | TTÜ IT Kolledž

Vajaduspõhine õppetoetus. Kehtestatud õppetoetuste ja õppelaenu seadusega. Alates 2013/14. õa-st sisseastunud vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Enne 2013/2014 õa sisseastunud tudengitele jääb kuni 2015/16. õa-ni kehtima vana toetussüsteem.

Vajaduspõhine peretoetus | Sotsiaalministeerium

Tagatisrahaga seotud pääsukaart (rahvusvaheline kiibiga üliõpilaskaart “ISIC Student“) on tudengile tasuta. Tagatisraha ja asenduskaardi hind on kehtestatud vastavalt EÜL-i hinnakirjale.Riiklik üliõpilaspilet väljastatakse tudengile tema …

Riiklike õppetoetuste taotlemist - TTÜ IT Kolledž

Vajaduspõhine õppetoetus Õppetoetust makstakse, et motiveerida üliõpilast täiskoormusega ja edukalt õppima ning õppekava nominaalkestusega läbima. Alates 2013/2014. õppeaastast toetab riik vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel.
>
elron.ee/avaleht/soiduplaan
millised tähtkujud ei sobi kokku
lõunakeskus sinsay
kuidas teha head äriplaani
lääne-tallinna keskhaigla as

© Spreekuur 89 (2017)