spreekuur89.nl

Contact

3+2 magistrõppe õpingukorraldus

17. juuni kell 10:00 ICT-402 (lisaeksamisessioon) • Iseseisva töö esitamise tähtaeg on 17. mai 2015. • 18. mai 2015 – 24. mai 2015 esitatud töö saab hilinemise eest 5 miinuspunkti. Vastavalt TTÜ õppetegevuse eeskirjale toimub eksamile registreerimine läbi õppeinfosüsteemi (Sooritused => Teadmiste

PPT - MUUDATUSED ÕPPEKORRALDUSES 2013 PowerPoint

ttü lisaeksamisessioon Saadud punktid taandatakse TTÜ üldisele hindamisskaalale. 0–50 punkti – hinne 0, 51–60 punkti – hinne 1, 61–70 punkti – hinne 2, 71–80 punkti – hinne 3, 81–90 punkti – hinne 4, 91 punkti või rohkem (tänu lisapunktidele võib üliõpilase lõplik punktisumma olla suurem kui 100) – hinne 5.

Lisaeksamid õppeainetes Andmebaasid I (IDU0220) ja

ttü lisaeksamisessioon TTÜ akadeemilise eetika koodeks ei rakendu „tühjal väljal”, vaid täiendab jõus olevate Euroopa teadlaste harta, Eesti teadlaste eetikakoodeksi, TTÜ personalipoliitika aluste, Eesti Inseneride Liidu eksperdi käitumiskoodeksi jmt dokumendi sätteid. Edasi failina on lisatud ülejäänud kitsendused ja reeglid.

Homepage < Tallinn University of Technology

Erasmus Partner Universities. This means that in most cases you can only choose courses from the faculty, programme or field of study mentioned in the agreement. You can get more information about the agreements from the Mobility Center. Make sure you also look under the General Agreements, because these are available for all TTü students,

Kõrgharidusreform ja sellest tulenevad muudatused TTÜ

MUUDATUSED ÕPPEKORRALDUSES 2013. Aime Piht Anne Urbla 09.04.2013. Kõrgharidusreform. Ülikooliseaduse muudatused jõustusid 01.01.2013. Õppekorralduse eeskirja uus variant jõustub 2013/2014. õppeaastast. Üliõpilastele alates 2013/2014. õppeaasta vastuvõtust kehtivad uued

April | 2017 | Jekaterina arengumapp ja portfoolio

What students say about TTü. I graduated from Tallinn Law School (TTü) in spring 2015 after which I continued my studies at Lund University in a two-year Master of Laws (LL.M.) in European Business Law programme. TTü offers an opportunity to lay down good basis for an international career, but one must also make a great effort to achieve it,

Erasmus partner universities < Outgoing students

ttü lisaeksamisessioon teha eksamit. Vastavalt TTÜ õppetegevuse eeskirjale toimub eksamile registreerimine läbi õppeinfosüsteemi (Sooritused => Teadmiste kontrollidele registreerumine). Registreerumine eksamile lõpeb kaks tundi enne eksami algust. Palun jälgige registreerumisel väga tähelepanelikult, et Te

Jekaterina arengumapp ja portfoolio | Kutsepedagoogiline

Toggle navigation Slidegur. Explore

Avalehekülg < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil!

Kõrgharidusreform ja sellest Click to editmuudatused tulenevad Master title style TTÜ õppekorralduses Tiia Vihand, õppeosakonna juhataja 12/02/2013 Teemad • Kõrgharidusreformi üldpõhimõtted • Muudatused TTÜ-s, mis rakenduvad 2013.a.

Eksam õppeainetes Andmebaasid II (IDU0230) ja …

ttü lisaeksamisessioon TTÜ diplomit hindavad kõrgelt tööandjad nii kodu- kui ka välismaal, valdaval enamusel Eesti suurettevõtete juhtidest on taskus TTÜ diplom. Meie õppekavade koostamisel on olnud põhilised märksõnad võrreldavus, rakendatavus ja laiapõhjalisus, mis kõik kokku mahub ühte mõistesse – kvaliteet.

ESN TalTech International Club < Student life < Student

ESN TalTech IC is a society set up by the Student’s Council of Tallinn University of Technology. It is also a section of Erasmus Student Network (), an international student organization set up to help exchange students.Our mission is to help foreign students on settling in into the Estonian lifestyle and make their stay in Estonia as smooth and pleasant as possible.

Infotunni slaidid.

ttü lisaeksamisessioon First ever ERC Starting Grant at Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance and Tallinn University of Technology. Vasilis Kostakis, Senior Researcher at the TTü Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance received today the prestigious European Research Council (ERC) Starting Grant. Estonian Research Council has confirmed that this year Tallinn …

1.Eksamiajad ja registreerumine

ttü lisaeksamisessioon 2 TTÜ: Andmebaasid I (2015) Erki Eessaar Lisaks on eksamisessiooni ajal veel üks võimalus teha SQL kontrolltööd 29. mail 2015 (sinna saab registreeruda peale esimese järeltöö lõppu). Viimane kontrolltöö tegemise võimalus on lisaeksamisessiooni alguses (täpne

Kõrgharidusreform ja sellest tulenevad muudatused TTÜ

Vastavalt TTÜ õppetegevuse eeskirjale toimub eksamile registreerimine läbi õppeinfosüsteemi (Sooritused => Teadmiste kontrollidele (lisaeksamisessioon). Töö tegemisel läheb lõpphinde arvutamisel arvesse kõige viimane hinne (töö mitte-esitamine=”0”). Järeltööle tuleb registreeruda.

Eksam õppeaines Andmebaasid II – IDU0230 2015/2016

* * Magistriõppe õppekava TTÜ õppekavad on ainesüsteemse ülesehitusega ja moodulstruktuuriga Õppekava osad (võivad koosneda ühest või mitmest moodulist): Üldõpe Alusõpe Põhiõpe Eriõpe Vabaõpe Lõputöö * * Õppekava Alusõpe Ü l d õ p e P r a k t i k a V a b a õ p e Lõputöö 30 EAP Põhiõpe E r i 120 EAP E r i
>
kuidas peletada vareseid
kuidas puhastada ahvenat
kohalik omavalitsus tallinn
tunned liiklusmärke liiklusmärgid
kristiine keskus charlot

© Spreekuur 89 (2017)