spreekuur89.nl

Contact

TTÜ magistritöö: ministrite nõunikud kannavad enamasti

kevadsemestrist kaitstud bakalaureuse- ja magistritööd on kättesaadavad vaid võrguteavikutena. TÜ haridusteaduste instituudis kaitstud AKADEEMILISELT SILMAPAISTVAD ÜLIÕPILASTÖÖD JAGA LEHTE

Erki Eessaare juhendamisel kaitstud lõputööd Tallinna

8. juunil kaitsesid geoloogia magistriõppekaval oma tööd Lennart Maala, Raul Paat ja Marcus-Heinrich Puhke

Üliõpilastööd | Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

kodumaistel - 11. Juhendati kahte Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritööd. J. Järs juhendas K. Mägi magistritööd “Digitaalraamatukogu loomise õiguslikud ja korralduslikud aspektid” ja K. Kikas S. Mikumetsa magistritöödTTÜ Raamatukogu raamatukoguteeninduse arendamine”.

Ülevaade TTÜ Raamatukogu tegevusest 2005. aastal

Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu digikogu, Tallinna Tehnikaülikooli digitaalraamatukogu . Kaitsmisele minevad doktoritööd : Stalinist Urban Ensembles in East Estonian Oil-Shale Mining and Industrial Town Centres: Formation Mechanisms and Urban Space Identity as the Potential for Spatial Development.

Teadus: Aasia magistritööd 2015/2016 — Aasia Uuringute ttü kaitstud magistritööd

Heaks ideede allikaks on hiljuti kaitstud (ka doktori-) dissertatsioonid. Väga sageli nimetatakse nende lõpus koos saavutatud tulemustega ka probleeme, mis vajavad veel täiendavat uurimist. Oluliselt lihtsam on teema valik vastava erialainstituudi poolt pakutavate uurimisteemade hulgast, millele on olemas ka juhendaja.

Riigi teaduspreemia 2007 TTÜ analüütilise keemia õppetool ttü kaitstud magistritööd

Alates 2014 kaitstud rakenduskõrghariduse diplomi-, bakalaureuse- ja magistritööd avaldatakse TTÜR digikogus. Samuti on võimalik ideid saada tutvudes kaitstud tööde nimekirjaga: MBA ja 3+2 kaitstud tööd 1999 - 2007. TTÜ-s kaitstud doktoritööde e-versioonid (alates 2005. aastast) on leitavad TTÜR digikogust.

DSpace Home ttü kaitstud magistritööd

Alates 2014 kaitstud rakenduskõrghariduse diplomi-, bakalaureuse- ja magistritööd avaldatakse TTÜR digikogus. Samuti on võimalik ideid saada tutvudes kaitstud tööde nimekirjaga: MBA ja 3+2 kaitstud tööd 1999 - 2007. TTÜ-s kaitstud doktoritööde e-versioonid (alates 2005. aastast) on leitavad TTÜR digikogust.

TEADUSTÖÖ KORRALDUS JA MEETODID IRT8860, …

Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.

Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon < Magistriõpe

Majandusteaduskonnas kaitstud üliõpilastööd on tutvumiseks majandusraamatukogus J. Liivi 4, ruum 109. Majandusteaduse väitekirjad (teadusmagistrid) 1992-2010 Majandusteaduse magistriõppe magistritööd 2003-2019

TEADUSTÖÖ KORRALDUS JA MEETODID IRT8860, … ttü kaitstud magistritööd

Kuidas leida e-kataloogist TTÜ-s kaitstud bakalaureuse- ja magistritöid? • E-kataloogis ESTER kajastuvad üksnes majandusteaduskonna viimase 5 aasta üliõpilastööd (diplomi-, bakalaureuse- ja magistritööd). Teiste teaduskondade lõputöid hoitakse õppetoolides ning seetõttu neid e-kataloogist ESTER ei leia.

>
v7 sõiduplaan
kuidas kirjutada presidendile
common sense tõlge
hiiumaa haigla günekoloog
kuidas stressist vabaneda

© Spreekuur 89 (2017)