spreekuur89.nl

Contact

Akadeemiline puhkus — Eesti Lennuakadeemia ttü eksmatrikuleerimine omal soovil Eksmatrikuleerimine on üliõpilaste nimekirjast väljaarvamine. Õpingute jätkamine on võimalik eksternina, reimmatrikuleerudes või uuesti sisseastudes. Eksmatrikuleerimine toimub: seoses õppekava täitmisega täies mahus (tavaline lõpetamine) üliõpilase omal soovil (programmijuhi kinnitusega avaldus tuleb esitada oma valdkonna dekanaati)
Avalduste vormid - Tallinna Tehnikakõrgkool Akadeemiline puhkus on üliõpilase omal soovil õppetööst vabastamine. Eksmatrikuleerimine on üliõpilase kõrgkooli liikmeskonnast väljaarvamine. Tutvu akadeemilise puhkuse ja eksmatrikuleerimise tingimustega õppekorralduseeskirjas.
INFOTEHNOLOOGIA - pld.ttu.ee Eksmatrikuleerimine Üõ HNVPDWULNXOHHULWDNVH VHRVH õ ä äVHJD omal soovil isikliku avalduse alusel HGDõ õ õ õNV ä ä õ õ õ õ õ DLQHWHVW õJXWHV PLWWHRVDõ õX ä õD õ õ selle semestri kohustuslikke aineid Õppekorraldus 23/08/2011
Õppekorralduse reeglid < Õppekorraldus < Õppeinfo < Tudeng Oluline on, et omal soovil eksmatrikuleerimise avaldusele oleks märgitud põhjus, milleks võib olla: "välismaale õppima suundumine", "majanduslikud põhjused", "eriala sobimatus" või "muud põhjused". Vastavaid andmeid hakatakse edastama Eesti Hariduse Infosüsteemi, nii et üks eelmainitud põhjustest peab olema alati märgitud.
TERVIKTEKST Kehtestatud TTÜ nõukogu 19.02.2013 … Ennistamiseks tuleb tulla TTÜ dekanaati, kaasas dokumendid, mis tõendavad, et ennistamist taotlev isik juba omab vähemalt 30 EAP tema poolt valitud õppekava ainetest. 3.2. Eksmatrikuleerimine. Kaugõppe üliõpilane eksmatrikuleeritakse: 1) Seoses õppekava täitmise ja diplomi väljastamisega. 2) Omal soovil isikliku avalduse alusel.
UTT0010 Õpingukorraldus ttü eksmatrikuleerimine omal soovil Eksmatrikuleerimine on üliõpilase väljaarvamine Tallinna ülikooli üliõpilaste nimekirjast. Üliõpilane eksmatrikuleeritakse järgmistel juhtudel: omal soovil (üliõpilane esitab avalduse ÕISis); ülikooli algatusel; ülikooli lõpetamisel seoses õppekava täitmisega täies mahus.
ÕIS kasutajajuhendid - Üldine * * Eksmatrikuleerimine Üliõpilane eksmatrikuleeritakse seoses õppekava täitmise ja diplomi väljaandmisega omal soovil isikliku avalduse alusel edasijõudmatuse tõttu õppeaasta lõpuks ei ole täitnud vähemalt osakoormusega õppimise nõuet esimesel õpingutest osavõtusemestril ei ole kogunud 15 EAP oma õppekava ainetest õpingutest
Õpingud — Eesti Kunstiakadeemia ttü eksmatrikuleerimine omal soovil Üliõpilaste eksmatrikuleerimise põhjused (v.a lõpetamine) 2000. a Statsionaarne õppevorm 1. Põhiõppe üliõpilaste eksmatrikuleerimine Teaduskond, kolledž Omal soovil Õppekava mittetäitmine
Eksmatrikuleerimine — Eesti Lennuakadeemia (6) Rektori volitused lõpevad lepingutähtaja möödumise päeval, omal soovil ametist tagasiastumise päeval või enne lepingutähtaja möödumist ametist vabastamise päeval. (7) Volituste lõppemisel on rektoril õigus siirduda tagasi ametikohale, kus ta ülikoolis töötas enne rektoriks valimist.
5.2. EKSMATRIKULEERIMINE ttü eksmatrikuleerimine omal soovil Eksmatrikuleerimine on õppuri nimekirjast väljaarvamine. Eksmatrikuleerimine toimub: seoses õppekava täitmisega täies mahus (tavaline lõpetamine); omal soovil (kirjaliku avalduse alusel). Tule külla. Lennu 40, Reola küla, Kambja vald 61707 Tartumaa Asukoht kaardil.
SISEKAITSEAKADEEMIA ttü eksmatrikuleerimine omal soovil Registreeringute tühistamisel ei võeta arvesse korraldusel olevat eksmatrikuleerimise kuupäeva, vaid registreeringud tühistatakse korralduse allkirjastamise hetkel.Näiteks, kui eksmatrikuleerimise korraldus allkirjastada DHISis 16.06.2016, kuid eksmatrikuleerimise kuupäev on 30.06.2016, siis registreeringud tühistuvad 16.06.2016, korralduse allkirjastamise hetkel.
Registreeringute automaatne tühistumine Esimese aasta esimesel semestril akadeemilist puhkust omal soovil võtta ei saa.Esimesel semestril saab akadeemilist puhkust vaid tervislikel põhjustel, sõjaväkke minekuks või …
ÕPINGUKORRALDUS – UTT0010 ttü eksmatrikuleerimine omal soovil Kehtestatud TTÜ nõukogu 19.02.2013 määrusega nr 3 Muudetud TTÜ nõukogu 17.12.2013 määrusega nr 14 omal soovil eksmatrikuleerimise korral, kui eksmatrikuleerimise avaldus esitatakse üliõpilase poolt pärast poolsemestri lõppu. (5) Osakoormusega õppimine on tasuline, v.a doktoriõppes ja käesoleva paragrahvi lõikes 7
ÕIS kasutajajuhendid - Üldine 12. Vabakuulaja – isik, kes osaleb omal soovil ühe või mitme õppeaine või mooduli õppetöös ning on tasunud selle eest vastavalt tasuliste teenuste hinnakirjale või õpib lepingu alusel. 13. Õppeinfosüsteem (edaspidi ÕIS, https://sisekaitse.ois.ee/) − ametlik õppekorralduse
>
hiiumaa kauplused
hiiumaa käsitöölaat
safari mööbel
tähtkujud lõunataevas
koondamine ja töötukassa

© Spreekuur 89 (2017)