spreekuur89.nl

Contact

Õppekavad | Tartu Ülikool

tartu ülikool sotsiaaltöö

Maire Adamberg Sotsiaaltööteenistus sotsiaaltöö spetsialist. Karlova-Tamme piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine. Maire.Adamberg@raad.tartu.ee

Õppekavad | Tartu Ülikool

Tuuli AinsaarÕpetab ainet "Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika sihtrühmad" infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu bakalaureusetudengitele ja ainet "Sotsiaaltöö puuetega inimestega" sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistrantidele. Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, telefon 737 …

Bakalaureuseõppe vilistlased | Ühiskonnateaduste instituut

Esitatavad küsimused võivad puudutada üliõpilaskandidaadi asjakohaseid elukogemusi, lugemust, sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitikaga seotud teemasid, ühiskonnakäsitlusi ning Eestis aktuaalseid sotsiaalseid probleeme. Intervjuu kestab kuni 15 minutit. Tartu Ülikool Ülikooli 18 50090 TARTU

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond

tartu ülikool sotsiaaltöö

SOTSIAALTÖÖ JA REHABILITATSIOONI KORRALDUS Sessioonõpe Rakenduskõrgharidusõpe, nominaalne õppeaeg 3 aastat. Tasuta. Võimalik õpinguid jätkata magistriõppes Tartu Ülikoolis või …

Maire Adamberg | Tartu linn

Sessioonõpe, nominaalne õppeaeg 2 aastat Lõpetamisel omandatav kraad: sotsiaalteaduse magister. Miks õppida Tartu Ülikoolis sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat? Õppekava koolitab väärtuste kujundajaid ja kinnistajaid, võimalik on spetsialiseeruda sotsiaaltöö või sotsiaalpoliitika valdkonnale.

Vastuvõtutingimused | Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika | Tartu Ülikool

Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistrikava vastu oli samuti huvi väga suur - 61 inimest 20 kohale. Oma rolli mängis kindlasti õppekava peatne sulgemine. Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei …

Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu | Tartu Ülikool

Sisseastumiseksami eesmärk on hinnata üliõpilaskandidaadi sobivust ja motiveeritust rakenduskõrgharidusõppeks sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse õppekaval. Erialakatse ülesehitus. Erialakatse on suuline ja koosneb neljast osast. 1. Tartu Ülikool Ülikooli 18

Õppimine eksternina | Tartu Ülikool

tartu ülikool sotsiaaltöö

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond

Külalisõppejõud | Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

tartu ülikool sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala tugevus on teooria, Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid. Välisveeb kasutab FB Pixeli ja Google Analyticsi teenust.

Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika | Ühiskonnateaduste

tartu ülikool sotsiaaltöö

2018Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala Sarah Adamson Karl Gustav Adamsoo Tuuli-Ann Freienthal – cum laude Heini Heinlaid Maia Klaassen Anna Klimovitš Kaarel Kook Karl Kõiv Kermo Küün Kadri Laube Marina Loštšina Marit Lusti Annika Maksimov – cum laude Eva Johanna Mallene Magnar Michelson Margus Hanno Murakas Lauri Mutso Moona-Liisa Mänd Heliis Nemsitsveridze Tiina Nõmm

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus | Tartu Ülikool

Magistriõppes on õpinguid jätkama oodatud bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe lõpetanud, et omandada erialane kõrgkvalifikatsioon. Õppetöö magistriõppes toimub päevaõppes või sessioonõppes (loe lähemalt . Avalduste esitamise tähtajad

Olulised kuupäevad | Ühiskonnateaduste instituut, Tartu

tartu ülikool sotsiaaltöö

Õppekava koolitab väärtuste kujundajaid ja kinnistajaid, võimalik on spetsialiseeruda sotsiaaltöö või sotsiaalpoliitika valdkonnale Õppima on oodatud ka naabererialade spetsialistid, kes soovivad omandada avaramat sotsiaalset vaadet ja parandada oma positsiooni karjääriredelil Õppekava läbimine loob head eeldused sotsiaaltöötaja 7. taseme kutse omandamiseks

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste

tartu ülikool sotsiaaltöö

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekava Helen Seppa VAIMUPUUDEGA INIMESTE SEKSUAALSUS TEGEVUSJUHENDAJATE KÄSITUSES Magistritöö Juhendaja: Marju Selg, MSW Tartu 2019 . Olen koostanud töö iseseisvalt. Kõik töös kasutatud teiste autorite tööd, põhimõttelised

>
ristna hiiumaa
kuidas kontrollida sissekirjutust
hiiumaa villatööstus
äripäev toomas
sünonüümid taskutark

© Spreekuur 89 (2017)