spreekuur89.nl

Contact

Tartu Ülikooli zooloogia osakond

November 2017 Üliõpilaste õppimist toetavad kaasaegsed õppemeetodid (Tartu Ülikool, 6 t) 2016 Erinevad kursused e-õppe ja digivahendite kasutamisest õppetöös (nt E-õppematerjali loomise põhitõed, mõistekaart ja veebitahvel, ekraanivideod, esitlusvahendid ja infograafika jm, à 2 t, TLÜ e-õppe keskus)

Antropoloogia - Tartu Ülikool

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

Teaduskonnast | Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Toimumispaik: Tartu Loodusmaja (Lille, 10 Tartu) Linnades elab palju loomi ja taimi – lemmikloomad, introdutseeritud puud ja põõsad, parasiidid jm inimkaaslejad aga ka antud paikkonna loodusele iseloomulikud liigid.

Tartu Ülikool - YouTube tartu ülikool õppejõud tomson

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituut

Algusaastatel 1957-1969 Praegune vana kohviku maja on ostetud Tartu Ülikoolile Alatskivi mõisnikult parun Alfred von Nolckenilt 20-ndate aastate alguses. Sellest ajast saadik on see olnud ülikooli käsutuses. Ehitust on küll mitu korda muudetud, kuid teise korruse ruumid on jäänud samaks. 1950.aastate keskel tuli tookordne Tartu Ülikooli haldusprorektor, Viktor Simm, mõttele, teha

Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Tartu Ülikool - Avab maailma võimalused Play all. Tartu Ülikooli õppejõud räägivad, miks Tartu Ülikool on õppimiseks üks maailma parimatest valikutest. 2:48.

Tunnustati tublisid tudengeid ja parimaid õppejõude

FOTO: Karl Oliver Tomson. Sada aastat personaalset meditsiini. Uudis. Oktoober 2019, nr 9. 10. ja 11. oktoobril tähistatakse Tartu Ülikoolis arstiteaduskonna aastapäeva. Kahel päeval Biomeedikumis toimuvatel konverentsidel tutvustatakse ligi saja teadusuuringu tulemusi ja eri valdkondade asjatundjad peavad ettekandeid personaalmeditsiini

Uudis | ajakiri.ut.ee

18. oktoobril esitletakse TÜ muuseumis raamatut «Tartu Ülikooli sada nägu». Kogumik põhineb muuseumi fotonäitusel «Pane vaim valmis! Tartu Ülikooli sada nägu». Näituse tarbeks jäädvustas portreefotograaf Birgit Püve sadat väljapaistvat ülikooli teadlast ja õppejõudu koos mõne nende teadustööd iseloomustava esemega.

Valdkonnast | Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond tartu ülikool õppejõud tomson

AKI aktiivne tudeng. Aktiivse tudengi tunnustuse saavad üliõpilased, kes on vabatahtlikult aidanud kaasa ühiskonnateadusteinstituudi erinevate ürituste toimimisele, olgu nendeks siis konverentsid, õppekavade tutvustamised, ajurünnakud, pildistamised või muud sarnased ettevõtmised.

Tartu Ülikool tartu ülikool õppejõud tomson

Karin Org : teadus- ja arendustegevuse vanemanalüütik (teadus- ja arendustegevuse statistika ja analüüs, sh baasfinantseerimise alusandmed ning T&A evalveerimine)

2017 < Kaitstud doktoritööd < Teadustegevus

Tartu Ülikooli arheoloogiakogud ja -arhiiv hõlmaavad arheoloogilisi leide, osteoloogia- (inimluud) ja zooarheoloogilisi kogusid (loomaluud), loodusteaduslikke abikogusid (pinnase- ja materjaliproovide kogud), arheoloogiaarhiivi ja -raamatukogu ning infosüsteme ja andmebaase.

Konverentsid ja seminarid | Tartu Ülikooli filosoofia ja tartu ülikool õppejõud tomson

Arstiteadus Integreeritud õpe Ajakava. Erialakatse sooritatakse kas bioloogias või keemias, vastavalt kandidaadi valikule.Valida saab ainult ühe eksami. Erialakatse tuleb sooritada juhul, kui kandidaadil puudub matemaatika (laia kursuse või enne 2014. aastat sooritatud) riigieksami tulemus.

>
jarve keskus
jalgratas tallinn
mööbel lätis
tallinn-viljandi rong
ariregister tallinn

© Spreekuur 89 (2017)