spreekuur89.nl

Contact

Tartu Ülikool - ut tartu ülikool palgaeeskiri

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli Narva kolledž

MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori tartu ülikool palgaeeskiri

Tartu Ülikool - Ülikooli 18, 50090 Tartu, Estonia - Rated 4.6 based on 47 Reviews "„Scholarship for ambitious students - Apply for Masters in Cologne or

TÜ teaduskool

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! TÜ teaduskool

Õpetajate palgatõus selgub sügisel | Eesti | ERR

Tartu Ülikooli palgaeeskiri (edaspidi palgaeeskiri) sätestab töötajatele töö eest tasu maksmise põhimõtted ja korra Tartu Ülikoolis. 2. Palgaeeskirja aluseks on töölepingu seadus, palgaseadus ja teised töötajate töö tasustamist reguleerivad õigusaktid ning kokkulepped.

Tartu Ülikooli aasia keskus

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut

Tartu Ülikool - ut

Üle-eelmisel aastal oli Tartu ülikoolis täiskoormusega töötava lektori keskmine palk 1216 eurot, assistendil 1145 eurot ja õpetajal 949 eurot kuus. Tallinna ülikoolis oli lektori keskmiseks palgaks 1047 eurot. Tallinna tehnikaülikool maksis oma lektoritele 1325 euro, assistentidele 1267 euro ja õpetajatele 957 euro suurust keskmist palka.

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut tartu ülikool palgaeeskiri

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

Barbi Pilvre: õppejõudude palgad on piinlikult madalad - DELFI tartu ülikool palgaeeskiri

Täna toimunud konsultatsioonidel õpetajate järgmise aasta miinimumpalga üle jõuti selgusele, et kuna järgmise aasta riigieelarve üle pole veel otsuseid tehtud ning konkreetseid summasid pole võimalik paika panna, selgub õpetajate töötasu alammäär sügisel.

Osakonnad | Tartu Ülikool

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli Narva kolledž

Tartu Ülikooli Usuteaduskond tartu ülikool palgaeeskiri

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

Kehv palk ajab head õppejõud töölt - undefined - Eesti

Tartu Ülikooli 2016. aasta palgaandmed (palgastatistika) Tartu ülikooli palgaeeskiri (kehtib 1. jaanuarist 2018) määrab muuhulgas kindlaks palgaastmete miinimummäärad. Kollektiivlepinguga (kehtib 9. juulist 2018) on kokku lepitud, et kaitseviäe õppekogunemisel või lisaõppekogunemisel osalevale töötajale säilitatakse tema töötasu.

>
laste mängud internetis
tööriistamarket rakvere
kuidas painutada toru
sóiduplaanid
otto carius tiigrid poris

© Spreekuur 89 (2017)