spreekuur89.nl

Contact

SOTSIAALPEDAGOOGIDE sotsiaalpedagoog tartu ülikool

2 Anu Aavik (Tartu Ülikool), 2012 Sissejuhatus sotsiaalpedagoogikasse Mis on sotsiaalpedagoogika? Mida teeb sotsiaalpedagoog? Kas kool annab võrdsed võimalused? Mis on kooli tegelik eesmärk? Käesoleval kursusel käsitletakse süvendatult mitmeid teemasid, millest te

Tartu Ülikool - ut

Sotsiaalpedagoog, tase 6 märkab ja hindab isiku sotsialiseerumisvajadusi, toetab tema arengut ja toimetulekut, kaasates võrgustiku. Sotsiaalpedagoogi kutsealal on ka kutse sotsiaalpedagoog, tase 7, kes lisaks eelloetletule juhendab kolleege sotsiaalpedagoogika vallas, koordineerib ja juhib koostöövõrgustike tööd, arendab

Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse | Tallinna Ülikool sotsiaalpedagoog tartu ülikool

Sotsiaalpedagoog, tase 6 Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis õppekavale EHIS-e koodiga 2400 ja Põhikooli mitme aine õpetaja õppekavale EHIS-e koodiga 2498 Tartu Ülikool kutsekomisjoni liige 1.6 Meelika Maila Tartu Kroonuaia Kool kutsekomisjoni liige 1.7

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekava Sotsiaalpedagoog – PGS § 37, lg 2 (2010) kohaselt tuleb õpilaste arengu toetamiseks tagada ,,vähemalt eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus.“ Määrus, tugispetsialistide

Huvitegevuse ja hariduse suvekool 2019 “Kultuurimuutused sotsiaalpedagoog tartu ülikool

Aasta õpetaja valimise eesmärgiks on tõsta esile ja tunnustada Tartu linna haridusasutuste õpetajaid ja juhte, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isikuteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna või riigi elu.. Igal aastal märtsis-aprillis saavad kõik, nii üksikisikud kui organisatsioonid, esitada oma

Foorum 2016 | Tartu Ülikooli Pedagogicum

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

Tartu Ülikooli õigusteaduskond sotsiaalpedagoog tartu ülikool

Olen juhtinud sotsiaaltöö eriala õpetamist Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis aastatel 1999-2012 ja Tallinna Ülikoolis aastatel 2012-2015. 1996. aastast tegutsen eksperdina ja projektitöö konsultandina ning oman 20 aastast kõrgkoolis koolitamise kogemust, seda nii taseme- kui täiendusõppes.

Tartu Ülikooli aasia keskus sotsiaalpedagoog tartu ülikool

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž Sotsiaaltöö korralduse osakond Kadri Nurmsoo sotsiaalpedagoog täidab võrgustikutöös. Sageli on arusaamatuks jäänud, et mis on need tööülesanded, millega sotsiaalpedagoog koolis tegeleb ja millega ta peaks tegelema. et 2005. aastal võttis Tartu linnavalitsus vastu otsuse, et

Sotsiaalpedagoogide teaduskonverents "Sotsiaalpedagoogika

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli aasia keskus

Õppekavad ja vastuvõtutingimused | Tartu Ülikool sotsiaalpedagoog tartu ülikool

Kertu Säinas, Jõgeva Põhikool, sotsiaalpedagoog. Sotsiaalpedagoogi sotsiaalne pädevus (ruum:211 ) Svetlana Põdder, Tallinna 32. Keskkool, sotsiaalpedagoog. Pereakvaarium – metoodika mänguteraapiast ja selle taust (ruum: 212) Kerli Kaldmaa, Tartu Katoliku Hariduskeskus, sotsiaalpedagoog Kristi Kõiv, Tartu Ülikool. 15.30 Konverentsi lõpp

Kutse andjad: Tartu Ülikool - Kutseregister

Ettekannete täistekstid avaldati ka elektroonilises ajakirjas Estonian Social Science: ONLINE Plenaaristungite ettekanded:Mis on teadmistepõhine Eesti?, Mati

Sotsiaalpedagoogide teaduskonverents | Tartu Ülikooli sotsiaalpedagoog tartu ülikool

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikool Eesti mereinstituut

>
lennart meri nimeline tallinna lennujaam
kaitseressursside amet 12918 tallinn
tartu ülikool väärikate ülikool
ttü lõputööde juhend
tööpakkumised tartu

© Spreekuur 89 (2017)