spreekuur89.nl

Contact

oppekava.innove.ee

Sünonüümid. Harjutus 1. Leia iga rea esimesele sõnale kõrvaltulpadest sünonüüme ja nummerda need vastavalt. Rea lõppu punktjoonele lisa veel üks tähenduselt lähedane sõna.

Hunt – Vikipeedia

- sünonüümid - antonüümid - homonüümid * Keelemängud - anagramm - palindroom Materjali leiad õpikust, kindlasti vaata üle peatükkide juures olevad harjutused. Lisaks vaata üle TVst tehtud ülesanded ja uuri ka eesti keele vihikut. Jõudu kordamisel!

Eesti Klassiõpetajate Liit: Lihtsad lugemistekstid I klassile

Sünonüümid. Antonüümid. Suhtlemine eri olukordades: ametiasutused (nt. postkontor, pank); vestlus eri partneritega (nt. sõbraga, täiskasvanuga, rühmas). Intervjuu. Lugemis- ja kirjutamistehnika treening. Kirjeldav kirjand. J. Sarapuu "Uru kummalised seiklused muistses Eestis" V E E B R U A R

Miksike

sÜnonÜÜmid. antonÜÜmid sÜnonÜÜmid tegusÕna pÖÖramine tÄishÄÄliku pikkus tÄienda sÕnadega vastandsÕnad vaikne lugemine vastandsÕnad 2 vastandsÕnad 3 vastandsÕnad 4 vastandsÕnad 5 vastandsÕnad 6 vastandsÕnad. sÜnonÜÜmid viktoriin emakeelest viktoriin lastekirjandusest viktoriin "parim pipitundja" vÕistlusmÄng

Harjutamine teeb meistriks: Harjuta täis- ja

sünonüümid miksike

Academia.edu is a platform for academics to share research papers.

emakeel 4.kl - Miksike

Suhtlusolukordade rollimängude jaoks valib õpetaja eakohased ja sobivad teemad (näiteks vestlus arsti juures, vestlus õpetajaga, bussijuhiga, raamatukogu- või muuseumitöötajaga, kaupluses või kaubanduskeskuses müüjaga; juhuslik infoküsimine tänaval, sõbra kutsumine kinno, sünnipäevale vmt).

Emakeele ainekava 5 - miksike.net

Sünonüümid, mitmetähenduslikud sõnad. Liitsõnad, nende õigekiri. Suur -ja väike algustäht kohanimedes ja perioodilistes väljaannetes. Vigurjutu kirjutamine. Kava koostamine. Kava järgi jutustamine. Infoedastus kõnes ja kirjas. Töö erinevate teabe- ja tarbetekstidega. Lugemis- ja kirjutamistehnika treening. Teksti adekvaatne lugemine.

LISAMATERJALE 3 - miksike.ee

Kanada vesikatku looduslik levikuala on Põhja-Ameerika. 1836 toodi see Iirimaale ja 1841 Inglismaale, kust ta tiikide, kraavide ja ojade kaudu levis Mandri-Euroopasse ja on tänapäeval jõudnud kõikjale maailmas.. Esimesed andmed selle võõrliigi esinemisest Eestist pärinevad 1905. aastast.Pärast seda on taim Eestis edukalt paljunenud. Eestis õitseb ta väga harva (juunist …

Eesti keel IV klass, Teema: Suuline ja kirjalik suhtlus

sünonüümid miksike

Klõpsa alloleval lingil. Vajuta Start-nupule.Kastikese sisse ilmub häälikuühend. Sinul tuleb leida selle ühendiga sõna pilt ja klõpsata sinisele täpikesele.Tee mäng läbi mitu korda ja …

>
kuidas aitab kapsaleht
renessanss tallinn
kombaini mängud
põhja-tallinn liikmed
site:eestiloto.ee bingo loto numbrid

© Spreekuur 89 (2017)