spreekuur89.nl

Contact

Kõnetusviis: siin nägi viiest võimalikust sinatamist

pikk mõttekriips

Ctrl+Sh+sidekriips püsikriips (ei kasutata poolitamiseks: tavaline sidekriips jääb alati rea lõppu). Wordis muutub püsikriips tavaliselt sama pikaks kui mõttekriips. Soovitatav kasutada tekstis miinusmärgina. Vältida kombinatsiooni Ctrl+Alt+sidekriips vajutamist (vt hoiatus allpool).

Side- ja mõttekriips

pikk mõttekriips

Pikem mõttekriips Rohkem kasutusel ingliskeelsetes tekstides, üldjuhul seda tühikutega ei ümbritseta. Three alkali metals—sodium, potassium, and lithium—are the usual substituents.

Tekstitoimeti MS Word 2000

pikk mõttekriips

miinust tähistav kriips = sama pikk kui mõttekriips –numbriga kokku -6 –tehtemärgina ees ja taga tühik 3 –2 = 1. www.mk.ee • rinnastatud täiendites mõttekriips = sidekriips Rapla-Kohila teelõik

Ühikud - www.valdre.com

pikk mõttekriips

02Redig00.doc 10.09.2004 15:32© H. Eljas 1 Tekstidokumendi redigeerimine 1.Muutmismenüü Edit kaudu toimuvad: 1.1 Undo – viimaste toimingute tagasivõtmine <Ctrl> - Z 1.2 Repeat (Redo) – viimase toimingu kordamine <Ctrl> - Y 1.3 Cut – valiku (plokki võetu) väljalõikamine <Ctrl> – X 1.4 Copy – valiku kopeerimine lõikepuhvrisse <Ctrl> – C

Phosphatidylinositol 3-kinase-related kinase - Wikipedia

• mõttekriips kirjutatakse mõlemalt poolt lahku Projektide jaoks määratud summa on varasemast suurem – 1,5 miljonit krooni.

Side- ja mõttekriips

pikk mõttekriips

Kolm aastat on ka küllalt pikk aeg, et hakata enda alustatud artikleid järgemööda üle vaatama ja sisu värskendama. Põhjusi on selleks küllaga: nii mõndagi uut on juurde tulnud, üht-teist tarbetuks või ajalooks muutunud;

Kasutaja:LAviki – Vikipeedia

Mõttekriips ( – ) on kirjavahemärk, millega märgitakse lausekatkestust ja mõttepausi.. Seda kasutatakse koondlauses loetelu järel kokkuvõtusõna ees, kiilu eraldamiseks, muude lauseosade eriliseks esiletõstmiseks või lausekatkestuse tähistamiseks. Mõttekriipsu ümber jäetakse tühikud. Arvutikirjas on võimalik kasutada mitme pikkusega mõttekriipse.

Keelesäuts. Side- ja mõttekriips – mõlemad on olulised

Phosphatidylinositol 3-kinase-related kinases (PIKKs) are a family of Ser/Thr-protein kinases with sequence similarity to phosphatidylinositol-3 kinases ().

DOKUMENDIHALDUS

Sidekriips ja mõttekriips. Sidekriips on lühike ja ta on mõeldud sõnade või sõnaosade sidumiseks. Mõttepauside tähistamiseks on mõttekriipsud: en-kriips Ctrl+NumMiinus ja em-kriips Alt+Ctrl+NumMiinus. Nagu nende tühikutest vennad on en- ja em-kriips vastavalt n- ja m-tähe laiused.

Õiguskeele vormistusjuhend - Justiitsministeerium

pikk mõttekriips

mõttekriips lollike 12. november 2005, kl 14.06 help! vaja on teha mõttekriipsu, aga no kohu aeg tuleb ju see lühike sidekriips. kuidas mõttekriipsu saab???

>
koopiakeskus tallinn
äripäev juhtimine
metoc ttu
tarkvaratehnika ttü
mööbel otse tootjalt

© Spreekuur 89 (2017)