spreekuur89.nl

Contact

VK5 matemaatika: NUTIKAS

matemaatika õpe mängud Õppemängud eel- ja algkoolilastele. Mukimuri mängud. Sobiv sõna Aita Mukimuril valida sobiv sõna

Matematika mängud 3.klass | Tallinna Rahumäe Põhikool

Matemaatika põhivara on mõeldud kasutamiseks lisamaterjalina matemaatika õppimisel 5. klasside õpilastele, samuti neile, kes aitavad õpilastel teadmisi omandada (õpe Naturaalarvud Arv ja number Arv oli algul loendamise tulemus.

viive ajaveeb: matemaatika

Deep Sea Duel"(raskusastmele tuleb lisada võimalus liita negatiivsed arvud ja/või kümmnendmurrud) Double the donuts"(näitab arvu 2 astme kasvu) Otter Rush"(ruudud ja kuubid) "Patterning the Powers of 10"

Kool.ee-haridusportaal :: 5. klass - matemaatilised mängud

Kool.ee-haridusportaal :: 5. klass - matemaatilised mängud Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.ee5. klass - matemaatilised mängud

Mängud lastele

Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine. Tagasiside hindamisel. 29 Võrdelised lõigud võrdelised lõigud. kontrollib antud lõikude võrdelisust Materjale . Fibonacci arvud, kuldlõige jm. (www.ttkool.ut.ee) Kuldlõige: biomeetria ja Leonardo da Vinci maal (www.art-4-home.com) Paaristöö. Matemaatika ja muusika vahelised seosed (erinevad

Matemaatika - 5. klass | TaskuTark

Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava põhjal loodud õpikeskkond KOOLIKS VALMIS sisaldab mänge, mis jagunevad kolme valkonda: keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond. Valdkondades on mängud kolmes erinevas raskusastmes.

Õpetaja töökava näidis matemaatika (8. klass) – Õppekava

matemaatika õpe mängud Järv (ld. keeles lacus) on seisva veega siseveekogu, millel puudub vahetu ühendus merega. Siseveekogud katavad maakera pinnast 4,2 miljonit km² ehk vaid paar protsenti.

TaskuTark

Tallinna Rahumäe Põhikool. Vabaduse pst. 50, 11615, Tallinn. rahumae@rahumae.edu.ee. Registrikood: 75016705 Direktor 6729042. Kantselei 6729040. Õpetajate tuba 6729045

viive ajaveeb: matemaatika

Mängud logopeedilise töö mitmekesistamiseks. Leht sisaldab hetkel 3 mängu, mis on mõeldud kasutamiseks R hääliku häälikuseade ettevalmistaval etapil. Mängude sihtgrupiks on koolieelikutest lapsed, kelle kõnes puudub, on asendunud või moondunud R hääliku hääldus.

mooste.edu.ee - Avaleht

matemaatika õpe mängud Õpetlikud mängud internetis. Nastix ja turvaline internet. Seikle koos Nastixiga ja õpi veebimängus kuidas internetis turvaliselt tegutseda. Pelala.net. Valik õpetlike ja arendavaid mänge nii klaviatuuri hiirega matemaatikast loogikani . Miljonimäng.
>
harju tarbijate ühistu tööpakkumised
virumaa teataja aasta tegu
lennujaam tööpakkumised
crash bandicoot mängud
garmahis mööbel ja uksed oü

© Spreekuur 89 (2017)