spreekuur89.nl

Contact

Viitamine | Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

Õendusteadus | Tartu Ülikool

magistritöö maht tartu ülikool

Magistritöö (15 EAP): 60 lk Magistritöö (30 EAP): 60-80 lk Teoreetilise magistritöö katustekst: ca 30 lk Teoreetilise magistritöö katustekst: ca 25 lk * Lõputöö maht oleneb valitud meetodist.

Psühholoogia uurimistöö ja magistritöö | Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli psühholoogia instituut katsetab alates 2019. a sügisest koolipsühholoogia kutseaasta õppekava. Lähtudes EuroPsy ja koolipsühholoogi kutsestandardist on see mõeldud kutse taotlemiseks vajalike kutseoskuste praktiseerimiseks pärast psühholoogia magistrikraadi omandamist.

Tartu Ülikool - dspace.ut.ee

Püüa alati autorid üles leida, sest nad on tegelikult olemas! Vahel, kui neid ei ole märgitud, tuleb autorite asemel märkida asutus, kus töö tehti, nt (Tartu Ülikool, 2018). Kui ka asutust ei ole võimalik tuvastada, kasutatakse autori asemel pealkirja, nt (Viitamine teisele autorile või teosele, 2017).

Magistritöö kaitsmise kord | Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Tartu ülikooli psühholoogia instituut jätkab 2018/2019 õppeaastal karjäärinõustajate väljaõpet täienduskoolituse programmiga psühholoogia bakalaureuse- ja magistriõppekavade baasil. Antud programmi läbija saab teadmised, et asuda tööle karjäärinõustajana ning taotleda karjäärinõustaja kutset. Õppe kohustuslik maht on 60 EAP.

Magistritööd | Tartu Ülikooli Usuteaduskond

Tartu Ülikool Ülikooli 18 50090 TARTU tel 737 5100 faks 737 5440 info [ät] ut.ee .

Magistriõppe vilistlased | Ühiskonnateaduste instituut

magistritöö maht tartu ülikool

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Usuteaduskond Üllas Linder AJAKIRI USURÄNDUR Magistritöö. Tartu Ülikool, Tartu, 1996. 2 Post, Evar. Eestikeelne vaimulik ajakirjandus Eesti Vabariigis aastatel 1918–1940. artiklite maht oleks võimaldanud kirjutada eraldi peatükid ka haigete tervendamisest ja välismisjonist ning mõnedest olulisematest autoritest

Tartu Ülikooli õigusteaduskond

magistritöö maht tartu ülikool

Sams, Hepp Lisbet (Tartu Ülikool, 2019) Tagasivõidetava tehingu teise poole õigused ning kaitse pankrotimenetluses  Simpson, Kai (Tartu Ülikool, 2019) Osaühingu osaga tehtavate tehingute õiguslik reguleerimine ja kehtiva õiguse muutmise võimalikud alternatiivid 

Koolipsühholoogia kutseaasta | Tartu Ülikool

Instituudi nõukogu on koostanud retsenseerimise juhendi magistritööde kaitsmisteks. Magistritöö retsenseerimise eest on võimalik saada arvestatud 1,5 EAP mahus pedagoogilist praktikat. Töö autor lepib retsensendiga kokku, kuidas ja millisel kujul ta töö edastab (vastavalt sellele, kas soovite tööd saada elektrooniliselt või paberil).

Lõputöö | Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

magistritöö maht tartu ülikool

Tartu, 2007, 37 l., 6 joon., 4 tab. Bibl. 21 nim. Juh. O. Tinn M 84 Liira, Martin. Phosphorous removal on hydrated oil-shale ash sediment in laboratory scale box experiment (Hüdratiseeritud põlevkivituhasette fosfori sidumisvõime aktiivse filtratsiooni tingimustes).

Karjäärinõustaja väljaõpe | Tartu Ülikool

magistritöö maht tartu ülikool

Magistritöö esitamine, kaitsmisele lubamine ja retsenseerimine 2.1. Magistritöö esitatakse kaitsmisele akadeemilises kalendris ettenähtud tähtpäeval ühes eksemplaris kõvaköites ja elektroonselt koos lihtlitsentsiga magistritöö elektroonseks avaldamiseks.

Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

magistritöö maht tartu ülikool

Magistritöö juhend (uuendatud 15.03.2019) Juhendatavad teemad Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid. Välisveeb kasutab FB Pixeli ja Google Analyticsi teenust.

>
tallinn balti jaam
pealtnägija kohtutäitur
mööbel royal
öis ttu
kuusakoski romu

© Spreekuur 89 (2017)