spreekuur89.nl

Contact

Arvukad liiklusmärgipostid risustavad kõnniteid - Uudised

liiklusmärgid riigi teataja

Riigi Teatajas avaldati maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus. Seadusega võetakse üle direktiiv, mis reguleerib liikmesriikide vahel sõlmitud tulu ja kapitali topeltmaksustamist kõrvaldavate …

Liikluseeskiri – Riigi Teataja

liiklusmärgid riigi teataja

Ülekäigurada tähistavad liiklusmärgid peavad paiknema mõlemal pool sõiduteed, olema kahepoolsed ja asuma ülekäiguraja esipiiril. Valgustit kandvad mastid peavad paiknema kahesuunalisel tänaval mõlemal pool sõiduteed ja ühesuunalisel tänaval ühel pool sõiduteed (vt määruse lisa skeem 2). Riigi Teataja otsinguabi: 620 8148

Riigi Teataja Lisa 1933, Kohtuministeerium 1933

liiklusmärgid riigi teataja

Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele. Vastu võetud 22.02.2011 nr 12. Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 6 lõike 6 ja § 7 lõike 11 alusel. 1. peatükk Üldsäte § 1. Reguleerimisala Määrus kehtestab liiklusmärkide ja teemärgiste (teekattemärgised ja püstmärgised) tähendused ning nõuded fooridele.

Liiklusseadus – Riigi Teataja

Stanford Libraries official online search tool for books, media, journals, databases, government documents and more.

Aiandus.ee

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 97 lõike 2 alusel.. 1. peatükk Üldsätted § 1. Määruse reguleerimisala (1) Määrusega reguleeritakse avalikult kasutatava tee (edaspidi tee), välja arvatud jäätee, seisundinõudeid (edaspidi seisundinõuded). (2) Avalikkusele ligipääsetava eratee omanik hoiab tee korras viisil, et oleksid täidetud tingimused ohutuks liiklemiseks.

Category:Riigi Teataja - Wikimedia Commons

liiklusmärgid riigi teataja

Riigi Teataja kataloogist – www.riik.ee, Standardikeskusest, Tallinn Aru 10. www.evs.ee. Aarens Projekt OÜ Töö nr. P-39/2018 Registrikood: 10731393 Töö nimi: TULJAKU TEE 1, 3, 5, 7 MAJADE VAHELISED PARKLAD liiklusmärgid tuleb kinni katta sobival viisil. Liikluskorraldusvahendid ja nende kasutamine peavad

Ülekäiguradade valgustamise nõuded – Riigi Teataja

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 6 lõike 6 ja § 7 lõike 11 alusel. 1. peatükk Üldsäte § 1. Reguleerimisala Määrus kehtestab liiklusmärkide ja teemärgiste (teekattemärgised ja püstmärgised) tähendused ning nõuded fooridele. 2. peatükk Liiklusmärkide tähendused 1. jagu Üldsätted § 2. Liiklusmärgi mõiste ja liiklusmärkide liigitus

Tee seisundinõuded – Riigi Teataja

Media in category "Riigi Teataja" The following 8 files are in this category, out of 8 total.

Maanteehundi arvamised: KST

The latest Tweets from Riigi Teataja (@RT_RiigiTeataja). Riigi Teataja on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne, milles avaldatakse õigusaktid ja muud dokumendid

>
harry potter and the cursed child rahva raamat
tallinn-berliin
unenägude seletaja rind
tartu ülikool uuringud
kristiine keskus rademar

© Spreekuur 89 (2017)