spreekuur89.nl

Contact

Hüvitise suurus ja selle arvutamine | Töötukassa

koondamishüvitis töötukassa
Nende üheksa kuu tasude summa jagatakse 270ga ning tulemusena saadakse teie ühe kalendripäeva keskmine töötasu. Keskmise töötasu arvutamisel ei võeta arvesse teile viimasel kolmel töötatud kuul makstud tasusid, samuti tasusid, millelt ei maksta töötuskindlustusmakset (nt koondamishüvitis, lähetustasud jne).

Kas töötukassa maksab koondamishüvitist kui pensionär

koondamishüvitis töötukassa
Mida võiks teada koondamis(hüvitis)est?Töö kaotamise järel aitab inimese rahalist seisu parandada koondamishüvitis. Üldjuhul tasub selle tööandja. Hüvitise kestus ja suurus sõltub sellest, kui kaua olete koondava tööandja juures töötanud ning kui palju palka saanud..

Töölepingu ülesütlemisest etteteatamine ja hüvitised

koondamishüvitis töötukassa
Töötukassa vaatab koondamishüvitise avalduse läbi ja teeb otsuse kahe nädala jooksul avalduse ja dokumentide vastuvõtmise päevast arvates. Mõjuval põhjusel võib töötukassa avalduse läbivaatamise tähtaega kahe nädala võrra pikendada.

Koondamishüvitis töötukassast - RMP.ee

Koondamishüvitis Koondamise korral maksab töötukassa täiendavat koondamishüvitist lisaks tööandjapoolsele hüvitisele (töölepingu seaduse järgi 1 kuu keskmine töötasu) neile, kelle töösuhe on tööandja juures on kestnud üle 5 aasta. Töötukassa poolt makstava hüvitise suurus sõltub töösuhte kestvusest. 5-10 aastase

Töötuskindlustushüvitis | Töötukassa

Töötuskindlustushüvitise taotlemise, määramise, suuruse jm kohta saab lähemalt lugeda töötukassa kodulehelt. Koondamishüvitis. Koondamishüvitist makstakse töötajale või ametnikule, kelle töö- või teenistussuhe tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ja. kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu

Toetused ja hüvitised | Töötukassa

Küsimus: Kas töötukassa maksab koondamishüvitist kui pensionär koondatakse? 25.10.2016 Olen töötav pensionär ja mind koondatakse. Kas töötukassa maksab koondamishüvitist (staaž firmas üle 15 a), kuigi minu palgalt ei peeta kinni töötuskindlustusmakset?

Koondamishüvitis | Töötukassa

Töötukassa maksab täiendavat koondamishüvitist nendele töötajatele, kelle töösuhe on tööandja juures kestnud viis või enam aastat. Töötajale koondamise korral kindlustushüvitise taotlemiseks tuleb tööandjal esitada töötukassale avaldus. Alla viie aasta töötamise korral maksab koondamishüvitist ainult tööandja.

Töötuskindlustus ja hüvitised | Eesti.ee

Kindlustushüvitist koondamise korral (edaspidi koondamishüvitis) makstakse töötajale või ametnikule, kelle töö- või teenistussuhe tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ja kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu või kes on töölepingu üles öelnud, kuna tööandja ei saanud temast mitteolenevatel põhjustel anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd ja

Töötukassa

Kas töötaja koondamisel tuleb koondamishüvitiselt kinni pidada töötuskindlustusmakse (1,6%) ja kas tööandja peab sellelt tasuma töötuskindlustusmakset

koondamistasu - RMP.ee

Teil on igal ajal õigus esitada töötuna arvelevõtmise avaldus, kui Te otsite tööd, soovite tööle asuda ja soovite oma tööotsingutel kasutada töötukassa abi. Töötuna arvelevõtmise avaldust on võimalik esitada: - kas isiklikult töötukassa kohalikus esinduses tööpäevadel

Jurist selgitab: tööstaaž ja koondamishüvitis - ärileht.ee

koondamishüvitis töötukassa
Kui teile on määratud püsiv töövõimetus korduvhindamise tähtajaga 2017. aastal või hiljem, tuleb teil töötukassasse pöörduda, kui korduvhindamise tähtaeg hakkab kätte jõudma. Töötukassa hindab uute reeglite järgi töövõimet ning maksab osalise ja puuduva töövõime korral töövõimetoetust.
>
kuidas teha printscreen
fooliumkattega mööbel
külaliskorter tallinn
kuidas lülitada välja reklaamide blokeerija
dcp o matic

© Spreekuur 89 (2017)